ایده های نوآورانه در آموزش های مهارتی
شیوه آموزش - مدیریت سازمانی - منابع آموزش - آزمون - ارزیابی

پروژه ها


معرفی


صاحبان ایده اعم از ایده هایی که در مراحل اولیه بوده و نیاز به تکمیل دارند و یا ایده هایی که منجربه ایجاد طرح مستند و مدون شده اند مخاطب ما هستند. همچنین اگر محصول یا خدمتی ایجاد کرده اید که در راستای پروژه های مطرح شده در این صفحه هستند، لطفا با ما در میان بگذارید.

سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور با هدف جلب مشارکت صاحبان ایده، دست اندر کاران، فعالان و نخبگان فناوری های روز و به منظور هوشمندسازی سازمان، ارتقاء سطح خدمات و ارائه خدمات متناسب با نیاز مخاطبان، اقدام به استقرار سامانه " ایده های نوآورانه در آموزش های مهارتی" نموده است. نشانی این سامانه، http://idea.irantvto.ir می باشد.